เหล็กฉาก (Equal angle bars)

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

เหล็กฉาก (Equal angle bars) มอก.1227-2539  เป็นเหล็กโครงสร้างทั่วไป มักเรียกตามความกว้างของปีก ที่เท่ากันทั้งสองด้าน และความหนา เหมาะสำหรับทำ เสาส่งไฟฟ้าและวิทยุ โครงหลังคา โครงป้ายโฆษณา 

รายละเอียดสินค้า

เหล็กฉาก (Equal angle bars) มอก.1227-2539  เป็นเหล็กโครงสร้างทั่วไป มักเรียกตามความกว้างของปีก ที่เท่ากันทั้งสองด้าน และความหนา เหมาะสำหรับทำ เสาส่งไฟฟ้าและวิทยุ โครงหลังคา โครงป้ายโฆษณา 

information

เหล็กฉาก (Equal angle bars) มอก.1227-2539  เป็นเหล็กโครงสร้างทั่วไป มักเรียกตามความกว้างของปีก ที่เท่ากันทั้งสองด้าน และความหนา เหมาะสำหรับทำ เสาส่งไฟฟ้าและวิทยุ โครงหลังคา โครงป้ายโฆษณา