เหล็กรางน้ำรีดร้อน (Channels steel)

หมวดหมู่สินค้า :
รายละเอียดสินค้า :

เหล็กรางน้ำรีดร้อน (Channels steel) เป็น เหล็กรูปพรรณรีดร้อน ลักษณะเส้นตรง ยาว 6 เมตร เหล็กคุณภาพ SS400 ใช้ในงานโครงสร้างเหล็กที่ต้องการกำลังรับน้ำหนักสูง บันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงานต่างๆ ลักษณะของเหล็กรางน้ำ มีลักษณะเป็นรูปตัว U ความหนาขาสองข้างเท่ากัน  เกรดเหล็ก เหล็กรางน้ำ มีหลายขนาด ให้เลือก ลักษณะการใช้งาน นิยมเรียกขนาดเป็น “นิ้ว” ตั้งแต่ ขนาด 2 นิ้ว จนถึง ขนาด 12 นิ้ว ความยาวปกติที่ใช้ทั่วไปคือ 6เมตร 

รายละเอียดสินค้า

เหล็กรางน้ำรีดร้อน (Channels steel) เป็น เหล็กรูปพรรณรีดร้อน ลักษณะเส้นตรง ยาว 6 เมตร เหล็กคุณภาพ SS400 ใช้ในงานโครงสร้างเหล็กที่ต้องการกำลังรับน้ำหนักสูง บันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงานต่างๆ ลักษณะของเหล็กรางน้ำ มีลักษณะเป็นรูปตัว U ความหนาขาสองข้างเท่ากัน  เกรดเหล็ก เหล็กรางน้ำ มีหลายขนาด ให้เลือก ลักษณะการใช้งาน นิยมเรียกขนาดเป็น “นิ้ว” ตั้งแต่ ขนาด 2 นิ้ว จนถึง ขนาด 12 นิ้ว ความยาวปกติที่ใช้ทั่วไปคือ 6เมตร 

information

เหล็กรางน้ำรีดร้อน (Channels steel) เป็น เหล็กรูปพรรณรีดร้อน ลักษณะเส้นตรง ยาว 6 เมตร เหล็กคุณภาพ SS400 ใช้ในงานโครงสร้างเหล็กที่ต้องการกำลังรับน้ำหนักสูง บันได งานแปต่างๆ งานโครงสร้างบ้าน หลังคาโรงงานต่างๆ ลักษณะของเหล็กรางน้ำ มีลักษณะเป็นรูปตัว U ความหนาขาสองข้างเท่ากัน  เกรดเหล็ก เหล็กรางน้ำ มีหลายขนาด ให้เลือก ลักษณะการใช้งาน นิยมเรียกขนาดเป็น “นิ้ว” ตั้งแต่ ขนาด 2 นิ้ว จนถึง ขนาด 12 นิ้ว ความยาวปกติที่ใช้ทั่วไปคือ 6เมตร